Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Overstag is een filmportret van Sicco Mansholt gemaakt door Mansholts goede vriend en filmmaker Louis van Gasteren en zijn vrouw Joke Meerman. Curator Marten Kuijpers gaat voorafgaand aan de film in gesprek met Van Gasteren. Overstag wordt getoond in het kader van de tentoonstelling Sicco Mansholt. Een goede Europeaan die tot 9 november te zien is in Het Nieuwe Instituut.

Eind jaren zestig maakte filmregisseur Louis van Gasteren (1922) een drietal films over het beleid van de Europese Gemeenschap. In die periode leerde hij Sicco Mansholt (1908-1995), landbouwcommissaris van de EEG, kennen. Ze raakten goed bevriend. Dankzij deze vriendschap kreeg Van Gasteren een bijzondere inkijk in de wereld van deze vooraanstaande politicus. Van Gasteren vergezelde Mansholt regelmatig op zijn reizen door Europa. Van dichtbij werden de conflicten en dilemma’s geregistreerd, waarvoor Mansholt als politicus en bestuurder werd gesteld.

Na het overlijden van Mansholt ervoer Van Gasteren het als een morele plicht om een film over zijn vriend te maken. Hij had hiervoor toegang tot uniek bronmateriaal. In gesprekken met Van Gasteren gaat Sicco Mansholt uitvoerig in op zijn beleidskeuzes. Ook zijn onverwachte ommekeer in de jaren zeventig, met een pleidooi voor een meer groene politiek, werd in gesprekken vastgelegd. Tijdgenoten, collega’s en oud-politici als Cees Veerman, Jan Pronk en Hans van Mierlo blikken in de film terug op de Europese jaren van Mansholt. Aan de hand van beelden uit onder meer het archief van de familie Mansholt en interviews die Van Gasteren hield met familie en naasten, wordt een persoonlijk portret geschetst van deze symboolfiguur uit de Europese landbouwpolitiek. 

Sicco Mansholt. Een goede Europeaan wordt samengesteld door curator Marten Kuijpers en is een vervolg op de tentoonstelling Mansholt, Landschap in Perspectief die begin 2014 te zien was bij Bureau Europa te Maastricht. Bij Bureau Europa richtte de blik zich op de wijze waarop Mansholts beleid de inrichting van het Nederlandse landschap heeft bepaald; in Het Nieuwe Instituut staat de politieke en sociale biografie van Mansholt centraal.

datum
21/09/2014
tijd
14:00 – 16:00
 
 
 
 
Sicco Mansholt. Een goede Europeaan
Marten Kuijpers
PolyLester
Sandra Kassenaar
Hajo de Reijger

Dit project maakt deel uit van de programmalijn Landschap en Interieur en het dossier Een serie over het veranderende landschap.

Sicco Mansholt. Een goede Europeaan toont hoe Sicco Mansholt met zijn landbouwbeleid een cruciale invloed had op de eenwording van Europa en de ingrijpende hervorming van het Nederlands landschap.